Tần Suất Xuất Hiện Các Con Số của Xổ Số Mega Millions Hoa Kỳ Các Phiên Gần Nhất

Tần suất xuất hiện các con số của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 23/04/2024 đến 24/05/2024:

Các con sốTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
13
5% 3
15
5% 3
70
3.3% 2
18
3.3% 2
17
3.3% 2
43
3.3% 2
53
3.3% 2
14
3.3% 2
26
3.3% 2
56
3.3% 2
11
3.3% 2
61
3.3% 2
8
3.3% 2
6
3.3% 2
5
3.3% 2
28
3.3% 2
10
1.7% 1
9
1.7% 1
16
1.7% 1
3
1.7% 1
19
1.7% 1
22
1.7% 1
23
1.7% 1
32
1.7% 1
27
1.7% 1
60
1.7% 1
67
1.7% 1
66
1.7% 1
65
1.7% 1
64
1.7% 1
63
1.7% 1
62
1.7% 1
57
1.7% 1
69
1.7% 1
54
1.7% 1
46
1.7% 1
40
1.7% 1
39
1.7% 1
37
1.7% 1
36
1.7% 1
33
1.7% 1
2
1.7% 1

Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 23/04/2024 đến 24/05/2024:

Các con số ThườngTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
13
6% 3
70
4% 2
15
4% 2
26
4% 2
43
4% 2
53
4% 2
56
4% 2
28
4% 2
17
4% 2
61
4% 2
8
4% 2
11
2% 1
10
2% 1
18
2% 1
19
2% 1
6
2% 1
22
2% 1
23
2% 1
5
2% 1
27
2% 1
36
2% 1
32
2% 1
60
2% 1
67
2% 1
66
2% 1
65
2% 1
64
2% 1
63
2% 1
62
2% 1
57
2% 1
33
2% 1
54
2% 1
46
2% 1
40
2% 1
39
2% 1
37
2% 1
69
2% 1
2
2% 1

Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 23/04/2024 đến 24/05/2024:

Các Số May MắnTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
14
20% 2
18
10% 1
16
10% 1
15
10% 1
11
10% 1
9
10% 1
6
10% 1
5
10% 1
3
10% 1