Tần Suất Xuất Hiện Các Con Số của Xổ Số Mega Millions Hoa Kỳ 50 Phiên Gần Nhất

Tần suất xuất hiện các con số của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 12/12/2023 đến 24/05/2024:

Các con sốTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
11
3% 9
10
3% 9
58
2.7% 8
26
2.7% 8
19
2.3% 7
18
2.3% 7
16
2.3% 7
69
2.3% 7
2
2.3% 7
3
2.3% 7
1
2% 6
22
2% 6
13
2% 6
14
2% 6
44
2% 6
17
2% 6
61
2% 6
34
1.7% 5
30
1.7% 5
8
1.7% 5
25
1.7% 5
20
1.7% 5
6
1.7% 5
15
1.7% 5
5
1.7% 5
70
1.7% 5
54
1.7% 5
66
1.7% 5
64
1.7% 5
50
1.7% 5
43
1.3% 4
21
1.3% 4
23
1.3% 4
24
1.3% 4
49
1.3% 4
27
1.3% 4
28
1.3% 4
60
1.3% 4
31
1.3% 4
33
1.3% 4
46
1.3% 4
36
1.3% 4
7
1.3% 4
4
1.3% 4
53
1.3% 4
12
1% 3
59
1% 3
62
1% 3
57
1% 3
67
1% 3
56
1% 3
51
1% 3
38
1% 3
42
1% 3
29
1% 3
40
1% 3
45
1% 3
55
0.7% 2
39
0.7% 2
65
0.7% 2
9
0.7% 2
37
0.7% 2
52
0.7% 2
63
0.7% 2
32
0.7% 2
35
0.7% 2
47
0.3% 1
41
0.3% 1
68
0.3% 1

Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 12/12/2023 đến 24/05/2024:

Các con số ThườngTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
58
3.2% 8
26
3.2% 8
69
2.8% 7
10
2.8% 7
22
2.4% 6
44
2.4% 6
19
2.4% 6
61
2.4% 6
70
2% 5
54
2% 5
34
2% 5
50
2% 5
30
2% 5
17
2% 5
11
2% 5
2
2% 5
8
2% 5
66
2% 5
64
2% 5
13
1.6% 4
5
1.6% 4
28
1.6% 4
33
1.6% 4
3
1.6% 4
36
1.6% 4
27
1.6% 4
23
1.6% 4
43
1.6% 4
15
1.6% 4
46
1.6% 4
18
1.6% 4
49
1.6% 4
60
1.6% 4
53
1.6% 4
31
1.6% 4
21
1.2% 3
20
1.2% 3
6
1.2% 3
16
1.2% 3
1
1.2% 3
29
1.2% 3
56
1.2% 3
67
1.2% 3
38
1.2% 3
62
1.2% 3
40
1.2% 3
59
1.2% 3
42
1.2% 3
45
1.2% 3
57
1.2% 3
51
1.2% 3
65
0.8% 2
63
0.8% 2
12
0.8% 2
55
0.8% 2
14
0.8% 2
32
0.8% 2
52
0.8% 2
39
0.8% 2
25
0.8% 2
37
0.8% 2
35
0.8% 2
47
0.4% 1
41
0.4% 1
9
0.4% 1
7
0.4% 1
24
0.4% 1
4
0.4% 1
68
0.4% 1

Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 12/12/2023 đến 24/05/2024:

Các Số May MắnTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
14
8% 4
11
8% 4
16
8% 4
25
6% 3
3
6% 3
4
6% 3
7
6% 3
24
6% 3
1
6% 3
18
6% 3
13
4% 2
10
4% 2
6
4% 2
20
4% 2
2
4% 2
15
2% 1
17
2% 1
9
2% 1
19
2% 1
5
2% 1
21
2% 1
12
2% 1