Khác biệt giữa Tùy chọn Tiền mặt (Cash Option) và Tùy chọn Nhận tiền Hàng năm (Annual Payout)

Nếu bạn giành được giải độc đắc Mega Millions®, bạn sẽ chọn cách được thanh toán: Tùy chọn Tiền mặt hoặc Tùy chọn Nhận tiền hàng năm. Các thông số yêu cầu giải thưởng khác nhau giữa các tiểu bang. Liên hệ xổ số Mega Millions của bạn để biết thông tin chi tiết.

Tùy chọn Nhận tiền hàng năm (Annual Payout)

Tùy chọn nhận tiền hàng năm của Mega Millions được thanh toán dưới dạng nhận một lần thanh toán trong năm đầu tiên và sau đó sẽ tiếp tục nhận tiền thưởng trong 29 lần thanh toán tương ứng với 29 năm tiếp theo. Mỗi lần thanh toán lớn hơn 5% so với lần trước. Điều này giúp bảo vệ lối sống và năng lực chi tiêu của người chiến thắng trong thời kỳ lạm phát.

Chẳng hạn, Đối với giải độc đắc điển hình trị giá 100 triệu đô la, khoản thanh toán ban đầu sẽ vào khoảng 1,5 triệu đô la và các khoản thanh toán hàng năm trong tương lai sẽ tăng lên khoảng 6,2 triệu đô la.

Khi giải độc đắc là 200 triệu đô la, mỗi khoản thanh toán lớn gấp đôi. Khi giải độc đắc là 50 triệu đô la, mỗi khoản thanh toán lớn bằng một nửa, v.v.

Tùy chọn tiền mặt (Cash Option)

Khoản thanh toán một lần, một lần bằng với số tiền mặt trong nhóm giải thưởng jackpot Mega Millions.