Tần Suất Xuất Hiện Các Con Số của Xổ Số Mega Millions Hoa Kỳ 30 Phiên Gần Nhất

Tần suất xuất hiện các con số của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 20/02/2024 đến 24/05/2024:

Các con sốTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
11
2.8% 5
2
2.8% 5
26
2.8% 5
66
2.8% 5
6
2.8% 5
16
2.8% 5
14
2.8% 5
43
2.2% 4
19
2.2% 4
18
2.2% 4
15
2.2% 4
13
2.2% 4
60
2.2% 4
61
2.2% 4
8
1.7% 3
36
1.7% 3
7
1.7% 3
5
1.7% 3
4
1.7% 3
22
1.7% 3
24
1.7% 3
25
1.7% 3
3
1.7% 3
30
1.7% 3
33
1.7% 3
69
1.7% 3
70
1.7% 3
34
1.7% 3
46
1.7% 3
56
1.7% 3
51
1.7% 3
50
1.7% 3
49
1.7% 3
44
1.7% 3
58
1.7% 3
17
1.1% 2
54
1.1% 2
55
1.1% 2
40
1.1% 2
57
1.1% 2
52
1.1% 2
10
1.1% 2
59
1.1% 2
62
1.1% 2
63
1.1% 2
64
1.1% 2
65
1.1% 2
53
1.1% 2
20
1.1% 2
1
1.1% 2
27
1.1% 2
28
1.1% 2
38
1.1% 2
37
1.1% 2
31
1.1% 2
21
1.1% 2
35
0.6% 1
68
0.6% 1
67
0.6% 1
41
0.6% 1
39
0.6% 1
45
0.6% 1
9
0.6% 1
12
0.6% 1
29
0.6% 1
47
0.6% 1
23
0.6% 1
32
0.6% 1

Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 20/02/2024 đến 24/05/2024:

Các con số ThườngTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
26
3.3% 5
66
3.3% 5
43
2.7% 4
13
2.7% 4
61
2.7% 4
60
2.7% 4
22
2% 3
11
2% 3
19
2% 3
18
2% 3
46
2% 3
30
2% 3
8
2% 3
33
2% 3
34
2% 3
69
2% 3
36
2% 3
6
2% 3
15
2% 3
44
2% 3
70
2% 3
49
2% 3
50
2% 3
51
2% 3
2
2% 3
56
2% 3
58
2% 3
10
1.3% 2
17
1.3% 2
20
1.3% 2
21
1.3% 2
65
1.3% 2
64
1.3% 2
63
1.3% 2
62
1.3% 2
27
1.3% 2
28
1.3% 2
31
1.3% 2
59
1.3% 2
57
1.3% 2
55
1.3% 2
54
1.3% 2
37
1.3% 2
38
1.3% 2
40
1.3% 2
53
1.3% 2
52
1.3% 2
5
1.3% 2
4
0.7% 1
12
0.7% 1
7
0.7% 1
3
0.7% 1
14
0.7% 1
35
0.7% 1
16
0.7% 1
23
0.7% 1
24
0.7% 1
25
0.7% 1
29
0.7% 1
32
0.7% 1
39
0.7% 1
41
0.7% 1
45
0.7% 1
47
0.7% 1
67
0.7% 1
68
0.7% 1
1
0.7% 1

Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 20/02/2024 đến 24/05/2024:

Các Số May MắnTỷ lệ % xuất hiệnSố lần xuất hiện
14
13.3% 4
16
13.3% 4
25
6.7% 2
24
6.7% 2
11
6.7% 2
7
6.7% 2
6
6.7% 2
4
6.7% 2
3
6.7% 2
2
6.7% 2
19
3.3% 1
18
3.3% 1
15
3.3% 1
9
3.3% 1
5
3.3% 1
1
3.3% 1