Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 28/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 167 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 28/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 167 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4175 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 01/03/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 14, 16, 40, 52, 59 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 13 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 600,530 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.7 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 28/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 167,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 0 20,000 USD 100,000 USD
O O O O 242 500 USD 47 1,000 USD 168,000 USD
O O O | O 688 200 USD 174 400 USD 207,200 USD
O O O 15,573 10 USD 4,134 20 USD 238,410 USD
O O | O 14,913 10 USD 4,052 20 USD 230,170 USD
O | O 122,194 4 USD 34,831 8 USD 767,424 USD
| O 312,290 2 USD 91,381 4 USD 990,104 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 03/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 167 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4175 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận