Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 03/03/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 188 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 03/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 188 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4700 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 04/03/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 25, 36, 39, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 644,323 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 4X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 4,000,000 USD Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.2 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 03/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 188,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 1 4,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 4 40,000 USD 270,000 USD
O O O O 272 500 USD 68 2,000 USD 272,000 USD
O O O | O 796 200 USD 233 800 USD 345,600 USD
O O O 17,776 10 USD 5,009 40 USD 378,120 USD
O O | O 17,117 10 USD 4,715 40 USD 359,770 USD
O | O 135,321 4 USD 38,805 16 USD 1,162,164 USD
| O 329,490 2 USD 94,705 8 USD 1,416,620 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 07/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 188 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4700 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận