Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 24/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 145 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 24/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 145 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3625 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 25/02/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 22, 49, 65, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 7 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 631,791 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 61 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 4X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 40,000 USD, có 218 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.89 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 24/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 145,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 1 40,000 USD 150,000 USD
O O O O 218 500 USD 61 2,000 USD 231,000 USD
O O O | O 673 200 USD 208 800 USD 301,000 USD
O O O 15,479 10 USD 4,216 40 USD 323,430 USD
O O | O 15,977 10 USD 4,528 40 USD 340,890 USD
O | O 129,924 4 USD 37,733 16 USD 1,123,424 USD
| O 327,160 2 USD 95,602 8 USD 1,419,136 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 28/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 145 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3625 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận