Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 22/12/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 73 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 22/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 73 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1825 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 23/12/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 10, 26, 36, 54, 69 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 475,388 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 61 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 4X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 40,000 USD, có 225 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.2 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 22/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 73,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 8 10,000 USD 4 40,000 USD 240,000 USD
O O O O 225 500 USD 61 2,000 USD 234,500 USD
O O O | O 530 200 USD 166 800 USD 238,800 USD
O O O 13,504 10 USD 3,993 40 USD 294,760 USD
O O | O 12,285 10 USD 3,657 40 USD 269,130 USD
O | O 99,162 4 USD 29,596 16 USD 870,184 USD
| O 240,687 2 USD 71,510 8 USD 1,053,454 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 26/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 73 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1825 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận