Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 19/12/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 57 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 19/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 57 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1425 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 20/12/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 17, 26, 50, 58, 61 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 432,729 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 32 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 142 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.28 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 19/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 57,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 1 10,000 USD 2 30,000 USD 70,000 USD
O O O O 142 500 USD 32 1,500 USD 119,000 USD
O O O | O 485 200 USD 129 600 USD 174,400 USD
O O O 10,408 10 USD 3,021 30 USD 194,710 USD
O O | O 10,804 10 USD 3,124 30 USD 201,760 USD
O | O 87,353 4 USD 26,795 12 USD 670,952 USD
| O 222,451 2 USD 67,982 6 USD 852,794 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 22/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 57 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1425 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận