Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 26/12/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 92 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 26/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 92 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2300 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 27/12/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 10, 22, 58, 64 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 21 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 432,104 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.65 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 26/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 92,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 4 30,000 USD 220,000 USD
O O O O 215 500 USD 85 1,500 USD 235,000 USD
O O O | O 569 200 USD 159 600 USD 209,200 USD
O O O 15,022 10 USD 4,412 30 USD 282,580 USD
O O | O 11,779 10 USD 3,419 30 USD 220,360 USD
O | O 90,848 4 USD 25,899 12 USD 674,180 USD
| O 218,064 2 USD 61,617 6 USD 805,830 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 29/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 92 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2300 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận