Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 18/06/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 80 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 18/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 80 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2000 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 19/06/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 21, 22, 50, 55, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 20 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 400,207 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.93 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 18/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 80,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 6 10,000 USD 3 20,000 USD 120,000 USD
O O O O 202 500 USD 43 1,000 USD 144,000 USD
O O O | O 477 200 USD 138 400 USD 150,600 USD
O O O 11,999 10 USD 3,433 20 USD 188,650 USD
O O | O 10,379 10 USD 2,977 20 USD 163,330 USD
O | O 82,356 4 USD 23,366 8 USD 516,352 USD
| O 205,169 2 USD 59,658 4 USD 648,970 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 21/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 80 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2000 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận