Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 21/06/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 97 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 21/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 97 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2425 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 22/06/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 3, 18, 27, 40, 44 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 19 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 441,513 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.17 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 21/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 97,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 6 10,000 USD 3 40,000 USD 180,000 USD
O O O O 243 500 USD 97 2,000 USD 315,500 USD
O O O | O 613 200 USD 183 800 USD 269,000 USD
O O O 16,109 10 USD 4,877 40 USD 356,170 USD
O O | O 12,424 10 USD 3,705 40 USD 272,440 USD
O | O 92,275 4 USD 27,973 16 USD 816,668 USD
| O 217,835 2 USD 65,169 8 USD 957,022 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 25/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 97 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2425 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận