Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 14/06/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 61 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 14/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 61 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1525 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 15/06/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 25, 26, 31, 65 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 2 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 412,854 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.49 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 14/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 61,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 6 10,000 USD 4 30,000 USD 180,000 USD
O O O O 196 500 USD 66 1,500 USD 197,000 USD
O O O | O 547 200 USD 167 600 USD 209,600 USD
O O O 13,360 10 USD 4,126 30 USD 257,380 USD
O O | O 10,908 10 USD 3,420 30 USD 211,680 USD
O | O 86,668 4 USD 25,928 12 USD 657,808 USD
| O 205,948 2 USD 61,509 6 USD 780,950 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 18/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 61 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1525 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận