Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 14/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 84 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 14/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 84 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2100 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 15/02/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 23, 24, 35, 40, 43 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 1 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 453,445 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 66 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 205 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.56 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 14/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 84,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 6 10,000 USD 2 30,000 USD 120,000 USD
O O O O 205 500 USD 66 1,500 USD 201,500 USD
O O O | O 577 200 USD 154 600 USD 207,800 USD
O O O 14,236 10 USD 3,872 30 USD 258,520 USD
O O | O 11,741 10 USD 3,305 30 USD 216,560 USD
O | O 94,576 4 USD 26,467 12 USD 695,908 USD
| O 233,203 2 USD 65,035 6 USD 856,616 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 17/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 84 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2100 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận