Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 10/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 67 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 10/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 67 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1675 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 11/02/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 20, 29, 30, 52, 58 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 19 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 471,266 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.59 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 10/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 67,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 5 10,000 USD 0 30,000 USD 50,000 USD
O O O O 188 500 USD 67 1,500 USD 194,500 USD
O O O | O 560 200 USD 171 600 USD 214,600 USD
O O O 14,257 10 USD 4,134 30 USD 266,590 USD
O O | O 12,143 10 USD 3,544 30 USD 227,750 USD
O | O 97,409 4 USD 28,548 12 USD 732,212 USD
| O 240,195 2 USD 70,044 6 USD 900,654 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 14/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 67 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1675 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận