Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 07/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 50 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 07/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 50 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1250 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 08/02/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 9, 15, 46, 55, 57 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 508,371 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.4 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 07/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 50,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 2 20,000 USD 150,000 USD
O O O O 206 500 USD 48 1,000 USD 151,000 USD
O O O | O 595 200 USD 158 400 USD 182,200 USD
O O O 13,865 10 USD 3,936 20 USD 217,370 USD
O O | O 13,169 10 USD 3,770 20 USD 207,090 USD
O | O 105,861 4 USD 30,528 8 USD 667,668 USD
| O 260,512 2 USD 75,708 4 USD 823,856 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 10/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 50 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1250 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận