Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 03/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 31 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 03/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 31 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 775 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 04/02/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 4, 50, 54, 59 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 17 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 463,335 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 63 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 2X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 20,000 USD,, có 194 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD.Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.22 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 03/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 31,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 8 10,000 USD 3 20,000 USD 140,000 USD
O O O O 194 500 USD 63 1,000 USD 160,000 USD
O O O | O 498 200 USD 143 400 USD 156,800 USD
O O O 13,407 10 USD 3,833 20 USD 210,730 USD
O O | O 12,029 10 USD 3,564 20 USD 191,570 USD
O | O 95,289 4 USD 29,011 8 USD 613,244 USD
| O 234,487 2 USD 70,806 4 USD 752,198 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 07/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 31 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 775 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận