Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 17/02/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 104 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 17/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 104 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2600 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 18/02/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 33, 38, 57, 70 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 13 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 556,959 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 65 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 227 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.13 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 17/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 104,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 5 30,000 USD 240,000 USD
O O O O 227 500 USD 65 1,500 USD 211,000 USD
O O O | O 550 200 USD 180 600 USD 218,000 USD
O O O 13,581 10 USD 3,945 30 USD 254,160 USD
O O | O 13,260 10 USD 3,995 30 USD 252,450 USD
O | O 112,744 4 USD 33,713 12 USD 855,532 USD
| O 286,385 2 USD 88,300 6 USD 1,102,570 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 21/02/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 104 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2600 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận