Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 09/05/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 99 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 09/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 99 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2475 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 10/05/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 4, 37, 46, 48, 51 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 19 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 397,589 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.17 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 09/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 99,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 7 10,000 USD 0 30,000 USD 70,000 USD
O O O O 172 500 USD 40 1,500 USD 146,000 USD
O O O | O 467 200 USD 131 600 USD 172,000 USD
O O O 12,035 10 USD 3,439 30 USD 223,520 USD
O O | O 10,437 10 USD 2,900 30 USD 191,370 USD
O | O 83,007 4 USD 23,185 12 USD 610,248 USD
| O 203,635 2 USD 58,133 6 USD 756,068 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 12/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 99 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2475 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận