Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 12/05/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 113 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 12/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 113 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2825 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 13/05/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 2, 23, 40, 45 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 15 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 449,242 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.58 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 12/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 113,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 3 10,000 USD 2 30,000 USD 90,000 USD
O O O O 239 500 USD 52 1,500 USD 197,500 USD
O O O | O 584 200 USD 179 600 USD 224,200 USD
O O O 14,473 10 USD 4,228 30 USD 271,570 USD
O O | O 12,642 10 USD 3,722 30 USD 238,080 USD
O | O 96,646 4 USD 27,912 12 USD 721,528 USD
| O 223,391 2 USD 65,168 6 USD 837,790 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 16/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 113 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2825 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận