Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 05/05/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 83 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 05/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 83 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2075 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 06/05/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 16, 18, 28, 42, 43 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 486,399 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.83 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 05/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 83,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 18 10,000 USD 1 30,000 USD 210,000 USD
O O O O 195 500 USD 56 1,500 USD 181,500 USD
O O O | O 598 200 USD 169 600 USD 221,000 USD
O O O 13,342 10 USD 3,983 30 USD 252,910 USD
O O | O 13,115 10 USD 3,960 30 USD 249,950 USD
O | O 100,996 4 USD 30,781 12 USD 773,356 USD
| O 244,315 2 USD 74,869 6 USD 937,844 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 09/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 83 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 2075 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận