Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 05/07/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 181 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 05/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 181 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4525 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 06/07/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 15, 32, 54, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 548,259 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.09 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 05/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 181,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 3 30,000 USD 180,000 USD
O O O O 198 500 USD 79 1,500 USD 217,500 USD
O O O | O 631 200 USD 164 600 USD 224,600 USD
O O O 15,006 10 USD 4,400 30 USD 282,060 USD
O O | O 13,875 10 USD 4,172 30 USD 263,910 USD
O | O 112,666 4 USD 34,334 12 USD 862,672 USD
| O 278,381 2 USD 84,338 6 USD 1,062,790 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 09/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 181 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4525 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận