Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 09/07/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 203 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 09/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 203 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5075 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 10/07/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 21, 26, 54, 60, 64 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 3 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 578,651 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.07 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 09/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 203,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 8 10,000 USD 0 30,000 USD 80,000 USD
O O O O 235 500 USD 66 1,500 USD 216,500 USD
O O O | O 631 200 USD 173 600 USD 230,000 USD
O O O 15,577 10 USD 4,331 30 USD 285,700 USD
O O | O 14,386 10 USD 3,985 30 USD 263,410 USD
O | O 117,855 4 USD 33,213 12 USD 869,976 USD
| O 301,595 2 USD 86,593 6 USD 1,122,748 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 12/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 203 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5075 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận