Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 02/07/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 162 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 02/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 162 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4050 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 03/07/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 4, 8, 19, 31, 45 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 564,958 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.39 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 02/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 162,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 7 40,000 USD 390,000 USD
O O O O 328 500 USD 112 2,000 USD 388,000 USD
O O O | O 987 200 USD 332 800 USD 463,000 USD
O O O 20,326 10 USD 6,296 40 USD 455,100 USD
O O | O 18,007 10 USD 5,689 40 USD 407,630 USD
O | O 122,321 4 USD 37,739 16 USD 1,093,108 USD
| O 271,860 2 USD 80,941 8 USD 1,191,248 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 05/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 162 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4050 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận