Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 28/06/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 137 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 28/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 137 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3425 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 29/06/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 28, 31, 33, 42, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 24 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 481,928 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 73 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 225 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.69 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 28/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 137,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 5 10,000 USD 0 30,000 USD 50,000 USD
O O O O 225 500 USD 73 1,500 USD 222,000 USD
O O O | O 650 200 USD 166 600 USD 229,600 USD
O O O 14,583 10 USD 4,374 30 USD 277,050 USD
O O | O 12,334 10 USD 3,719 30 USD 234,910 USD
O | O 97,990 4 USD 29,178 12 USD 742,096 USD
| O 244,779 2 USD 73,852 6 USD 932,670 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 02/07/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 137 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3425 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận