Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 05/01/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 165 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 05/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 165 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4125 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 06/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 5, 23, 26, 38, 44 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 25 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 578,741 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.53 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 05/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 165,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 5 30,000 USD 250,000 USD
O O O O 296 500 USD 99 1,500 USD 296,500 USD
O O O | O 754 200 USD 258 600 USD 305,600 USD
O O O 19,704 10 USD 5,738 30 USD 369,180 USD
O O | O 16,124 10 USD 4,726 30 USD 303,020 USD
O | O 122,415 4 USD 36,226 12 USD 924,372 USD
| O 288,225 2 USD 84,160 6 USD 1,081,410 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 09/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 165 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4125 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận