Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 09/01/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 187 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 09/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 187 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4675 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 10/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 12, 15, 32, 33, 53 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 24 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 542,496 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 3,000,000 USD, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.21 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 09/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 187,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 5,000,000 USD
O O O O | O 12 10,000 USD 5 30,000 USD 270,000 USD
O O O O 257 500 USD 71 1,500 USD 235,000 USD
O O O | O 694 200 USD 189 600 USD 252,200 USD
O O O 17,490 10 USD 4,823 30 USD 319,590 USD
O O | O 14,943 10 USD 4,153 30 USD 274,020 USD
O | O 115,641 4 USD 31,924 12 USD 845,652 USD
| O 275,769 2 USD 76,522 6 USD 1,010,670 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 12/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 187 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4675 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận