Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 02/01/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 140 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 02/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 140 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3500 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 03/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 3, 18, 27, 29, 64 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 1 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 600,758 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 2X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 2,000,000 USD, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 9.17 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 02/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 140,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 2 2,000,000 USD 6,000,000 USD
O O O O | O 18 10,000 USD 4 20,000 USD 260,000 USD
O O O O 369 500 USD 92 1,000 USD 276,500 USD
O O O | O 885 200 USD 245 400 USD 275,000 USD
O O O 22,162 10 USD 6,462 20 USD 350,860 USD
O O | O 17,132 10 USD 4,926 20 USD 269,840 USD
O | O 127,084 4 USD 35,980 8 USD 796,176 USD
| O 300,594 2 USD 84,801 4 USD 940,392 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 05/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 140 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3500 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận