Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 31/03/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 385 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 31/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 385 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9625 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 01/04/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 16, 26, 27, 42, 61 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 23 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 797,934 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.97 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 31/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 385,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 2 40,000 USD 190,000 USD
O O O O 332 500 USD 103 2,000 USD 372,000 USD
O O O | O 990 200 USD 246 800 USD 394,800 USD
O O O 25,728 10 USD 6,460 40 USD 515,680 USD
O O | O 22,034 10 USD 5,600 40 USD 444,340 USD
O | O 170,039 4 USD 43,217 16 USD 1,371,628 USD
| O 418,034 2 USD 105,137 8 USD 1,677,164 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 04/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 385 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9625 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận