Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 04/04/2023: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 414 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 04/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 414 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 10350 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 05/04/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 37, 45, 62, 64 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 858,886 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 86 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 354 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.53 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 04/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 414,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 12 10,000 USD 4 30,000 USD 240,000 USD
O O O O 354 500 USD 86 1,500 USD 306,000 USD
O O O | O 1,050 200 USD 214 600 USD 338,400 USD
O O O 24,065 10 USD 5,572 30 USD 407,810 USD
O O | O 21,859 10 USD 5,193 30 USD 374,380 USD
O | O 179,053 4 USD 44,175 12 USD 1,246,312 USD
| O 461,790 2 USD 115,459 6 USD 1,616,334 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 07/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 414 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 10350 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận