Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 07/04/2023: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 441 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 07/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 441 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11025 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 08/04/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 12, 32, 49, 51, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 21 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 879,631 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.15 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 07/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 441,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 13 10,000 USD 4 20,000 USD 210,000 USD
O O O O 441 500 USD 119 1,000 USD 339,500 USD
O O O | O 1,153 200 USD 252 400 USD 331,400 USD
O O O 26,981 10 USD 6,565 20 USD 401,110 USD
O O | O 23,682 10 USD 5,715 20 USD 351,120 USD
O | O 189,128 4 USD 46,563 8 USD 1,129,016 USD
| O 464,892 2 USD 114,122 4 USD 1,386,272 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 11/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 441 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11025 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận