Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 11/04/2023: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 476 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 11/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 476 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11900 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 12/04/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 31, 35, 53, 54, 55 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 24 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 898,816 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 3,000,000 USD, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 9.84 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 11/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 476,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 5,000,000 USD
O O O O | O 13 10,000 USD 3 30,000 USD 220,000 USD
O O O O 483 500 USD 99 1,500 USD 390,000 USD
O O O | O 1,079 200 USD 273 600 USD 379,600 USD
O O O 28,115 10 USD 6,731 30 USD 483,080 USD
O O | O 23,779 10 USD 5,520 30 USD 403,390 USD
O | O 189,178 4 USD 44,916 12 USD 1,295,704 USD
| O 480,846 2 USD 117,778 6 USD 1,668,360 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 14/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 476 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11900 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận