Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 28/03/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 355 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 28/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 355 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 8875 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 29/03/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 3, 18, 32, 68 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 24 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 739,194 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.73 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 28/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 355,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 17 10,000 USD 1 40,000 USD 210,000 USD
O O O O 361 500 USD 106 2,000 USD 392,500 USD
O O O | O 965 200 USD 228 800 USD 375,400 USD
O O O 25,746 10 USD 6,361 40 USD 511,900 USD
O O | O 21,471 10 USD 5,385 40 USD 430,110 USD
O | O 163,557 4 USD 40,241 16 USD 1,298,084 USD
| O 381,217 2 USD 93,537 8 USD 1,510,730 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 31/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 355 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 8875 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận