Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 26/09/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 267 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 26/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 267 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6675 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 27/09/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 15, 30, 35, 42, 60 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 16 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 598,137 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 4X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 4,000,000 USD, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.73 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 26/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 267,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 1 4,000,000 USD 5,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 0 40,000 USD 100,000 USD
O O O O 287 500 USD 74 2,000 USD 291,500 USD
O O O | O 782 200 USD 191 800 USD 309,200 USD
O O O 19,395 10 USD 4,859 40 USD 388,310 USD
O O | O 16,008 10 USD 4,119 40 USD 324,840 USD
O | O 125,583 4 USD 32,912 16 USD 1,028,924 USD
| O 311,014 2 USD 82,901 8 USD 1,285,236 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 29/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 267 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6675 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận