Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 29/09/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 300 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 29/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 300 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7500 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 30/09/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 18, 40, 47, 55, 64 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 795,912 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.87 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 29/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 300,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 8 10,000 USD 3 40,000 USD 200,000 USD
O O O O 310 500 USD 76 2,000 USD 307,000 USD
O O O | O 944 200 USD 233 800 USD 375,200 USD
O O O 20,599 10 USD 5,339 40 USD 419,550 USD
O O | O 19,963 10 USD 5,369 40 USD 414,390 USD
O | O 161,723 4 USD 45,043 16 USD 1,367,580 USD
| O 417,295 2 USD 119,005 8 USD 1,786,630 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 03/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 300 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7500 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận