Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 22/09/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 230 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 22/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 230 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5750 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 23/09/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 10, 13, 14, 57, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 3 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 638,553 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.11 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 22/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 230,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 6 20,000 USD 210,000 USD
O O O O 252 500 USD 85 1,000 USD 211,000 USD
O O O | O 804 200 USD 228 400 USD 252,000 USD
O O O 18,662 10 USD 5,305 20 USD 292,720 USD
O O | O 17,555 10 USD 4,959 20 USD 274,730 USD
O | O 137,498 4 USD 39,007 8 USD 862,048 USD
| O 323,732 2 USD 90,450 4 USD 1,009,264 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 26/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 230 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5750 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận