Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 19/09/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 205 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 19/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 205 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5125 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 20/09/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 9, 13, 29, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 24 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 519,417 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.72 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 19/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 205,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 8 10,000 USD 2 20,000 USD 120,000 USD
O O O O 302 500 USD 102 1,000 USD 253,000 USD
O O O | O 776 200 USD 252 400 USD 256,000 USD
O O O 21,761 10 USD 6,661 20 USD 350,830 USD
O O | O 15,222 10 USD 4,589 20 USD 244,000 USD
O | O 109,738 4 USD 31,682 8 USD 692,408 USD
| O 256,394 2 USD 71,927 4 USD 800,496 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 22/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 205 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5125 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận