Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 09/02/2024: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 425 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 09/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 425 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 10625 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 10/02/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 17, 22, 29, 46, 69 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 1 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 710,351 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 91 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 332 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.13 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 09/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 425,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 26 10,000 USD 3 30,000 USD 350,000 USD
O O O O 332 500 USD 91 1,500 USD 302,500 USD
O O O | O 926 200 USD 231 600 USD 323,800 USD
O O O 23,454 10 USD 6,297 30 USD 423,450 USD
O O | O 20,172 10 USD 5,087 30 USD 354,330 USD
O | O 151,632 4 USD 39,086 12 USD 1,075,560 USD
| O 369,147 2 USD 93,867 6 USD 1,301,496 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 13/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 425 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 10625 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận