Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 13/02/2024: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 457 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 13/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 457 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11425 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 14/02/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 3, 19, 25, 58 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 20 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 735,045 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 122 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 526 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.48 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 13/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 457,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 16 10,000 USD 5 30,000 USD 310,000 USD
O O O O 526 500 USD 122 1,500 USD 446,000 USD
O O O | O 1,123 200 USD 286 600 USD 396,200 USD
O O O 29,733 10 USD 8,109 30 USD 540,600 USD
O O | O 21,782 10 USD 5,423 30 USD 380,510 USD
O | O 160,711 4 USD 38,656 12 USD 1,106,716 USD
| O 377,884 2 USD 90,669 6 USD 1,299,782 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 16/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 457 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11425 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận