Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 06/02/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 394 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 06/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 394 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9850 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 07/02/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 10, 31, 44, 57 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 10 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 742,403 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.05 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 06/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 394,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 17 10,000 USD 6 40,000 USD 410,000 USD
O O O O 337 500 USD 104 2,000 USD 376,500 USD
O O O | O 1,013 200 USD 296 800 USD 439,400 USD
O O O 23,012 10 USD 6,090 40 USD 473,720 USD
O O | O 21,641 10 USD 6,029 40 USD 457,570 USD
O | O 162,499 4 USD 43,662 16 USD 1,348,588 USD
| O 379,939 2 USD 97,755 8 USD 1,541,918 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 09/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 394 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9850 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận