Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 02/02/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 365 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 02/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 365 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9125 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 03/02/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 11, 22, 42, 64, 69 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 18 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 728,580 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 3,000,000 USD, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.12 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 02/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 365,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 14 10,000 USD 3 30,000 USD 230,000 USD
O O O O 339 500 USD 95 1,500 USD 312,000 USD
O O O | O 909 200 USD 259 600 USD 337,200 USD
O O O 22,244 10 USD 5,982 30 USD 401,900 USD
O O | O 19,732 10 USD 5,240 30 USD 354,520 USD
O | O 153,029 4 USD 42,158 12 USD 1,118,012 USD
| O 375,652 2 USD 102,922 6 USD 1,368,836 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 06/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 365 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9125 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận