Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 27/10/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 159 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 27/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 159 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3975 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 28/10/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 11, 32, 43, 57, 70 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 6 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 536,249 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 4X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 4,000,000 USD, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 13.45 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 27/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 159,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 2 4,000,000 USD 10,000,000 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 3 40,000 USD 210,000 USD
O O O O 234 500 USD 53 2,000 USD 223,000 USD
O O O | O 642 200 USD 195 800 USD 284,400 USD
O O O 14,901 10 USD 4,051 40 USD 311,050 USD
O O | O 13,584 10 USD 3,877 40 USD 290,920 USD
O | O 110,128 4 USD 31,333 16 USD 941,840 USD
| O 278,039 2 USD 79,196 8 USD 1,189,646 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 31/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 159 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3975 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận