Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 24/10/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 137 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 24/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 137 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3425 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 25/10/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 16, 20, 30, 54, 59 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 7 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 597,256 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 55 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 228 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.37 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 24/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 137,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 5 30,000 USD 260,000 USD
O O O O 228 500 USD 55 1,500 USD 196,500 USD
O O O | O 731 200 USD 207 600 USD 270,400 USD
O O O 15,463 10 USD 4,352 30 USD 285,190 USD
O O | O 15,878 10 USD 4,367 30 USD 289,790 USD
O | O 122,135 4 USD 35,258 12 USD 911,636 USD
| O 309,721 2 USD 88,845 6 USD 1,152,512 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 27/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 137 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3425 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận