Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 25/08/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 67 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 25/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 67 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1675 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 26/08/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 12, 23, 26, 31, 38 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 2 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 442,899 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.36 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 25/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 67,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 5 10,000 USD 2 20,000 USD 90,000 USD
O O O O 301 500 USD 86 1,000 USD 236,500 USD
O O O | O 776 200 USD 243 400 USD 252,400 USD
O O O 16,800 10 USD 5,303 20 USD 274,060 USD
O O | O 13,224 10 USD 3,985 20 USD 211,940 USD
O | O 94,643 4 USD 28,388 8 USD 605,676 USD
| O 215,071 2 USD 64,071 4 USD 686,426 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 29/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 67 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1675 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận