Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 22/08/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 52 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 22/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 52 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1300 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 23/08/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 12, 26, 36, 50 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 7 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 516,207 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.73 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 22/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 52,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 15 10,000 USD 8 20,000 USD 310,000 USD
O O O O 229 500 USD 50 1,000 USD 164,500 USD
O O O | O 722 200 USD 236 400 USD 238,800 USD
O O O 14,545 10 USD 4,412 20 USD 233,690 USD
O O | O 15,183 10 USD 4,653 20 USD 244,890 USD
O | O 110,464 4 USD 34,160 8 USD 715,136 USD
| O 253,538 2 USD 77,991 4 USD 819,040 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 25/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 52 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1300 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận