Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 13/10/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 69 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 13/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 69 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1725 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 14/10/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 18, 44, 46, 68 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 18 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 582,627 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 74 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 241 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.36 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 13/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 69,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 4 30,000 USD 210,000 USD
O O O O 241 500 USD 74 1,500 USD 231,500 USD
O O O | O 702 200 USD 212 600 USD 267,600 USD
O O O 17,217 10 USD 4,989 30 USD 321,840 USD
O O | O 15,907 10 USD 4,652 30 USD 298,630 USD
O | O 121,504 4 USD 36,532 12 USD 924,400 USD
| O 293,789 2 USD 86,795 6 USD 1,108,348 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 17/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 69 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1725 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận