Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 10/10/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 48 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 10/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 48 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1200 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 11/10/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 3, 8, 17, 46, 63 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 7 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 720,357 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.02 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 10/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 48,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 17 10,000 USD 3 40,000 USD 290,000 USD
O O O O 344 500 USD 116 2,000 USD 404,000 USD
O O O | O 1,041 200 USD 318 800 USD 462,600 USD
O O O 23,142 10 USD 6,993 40 USD 511,140 USD
O O | O 22,201 10 USD 6,325 40 USD 475,010 USD
O | O 160,084 4 USD 45,825 16 USD 1,373,536 USD
| O 354,350 2 USD 99,597 8 USD 1,505,476 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 13/10/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 48 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1200 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận