Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 30/01/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 333 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 30/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 333 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 8325 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 31/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 3, 5, 16, 58, 59 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 739,490 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.95 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 30/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 333,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 16 10,000 USD 6 40,000 USD 400,000 USD
O O O O 331 500 USD 93 2,000 USD 351,500 USD
O O O | O 989 200 USD 265 800 USD 409,800 USD
O O O 21,589 10 USD 5,624 40 USD 440,850 USD
O O | O 21,195 10 USD 5,856 40 USD 446,190 USD
O | O 161,497 4 USD 43,634 16 USD 1,344,132 USD
| O 378,388 2 USD 100,006 8 USD 1,556,824 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 02/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 333 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 8325 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận