Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 26/01/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 311 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 26/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 311 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7775 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 27/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 14, 31, 34, 50, 61 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 13 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 692,467 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.83 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 26/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 311,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 14 10,000 USD 5 30,000 USD 290,000 USD
O O O O 289 500 USD 72 1,500 USD 252,500 USD
O O O | O 855 200 USD 180 600 USD 279,000 USD
O O O 18,810 10 USD 4,796 30 USD 331,980 USD
O O | O 17,442 10 USD 4,650 30 USD 313,920 USD
O | O 141,369 4 USD 38,415 12 USD 1,026,456 USD
| O 363,862 2 USD 101,706 6 USD 1,337,960 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 30/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 311 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7775 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận