Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 21/11/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 308 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 21/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 308 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7700 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 22/11/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 17, 22, 25, 30, 38 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 24 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 557,774 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.87 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 21/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 308,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 18 10,000 USD 3 40,000 USD 300,000 USD
O O O O 330 500 USD 97 2,000 USD 359,000 USD
O O O | O 725 200 USD 193 800 USD 299,400 USD
O O O 20,515 10 USD 5,680 40 USD 432,350 USD
O O | O 15,502 10 USD 4,121 40 USD 319,860 USD
O | O 119,010 4 USD 31,492 16 USD 979,912 USD
| O 284,242 2 USD 75,845 8 USD 1,175,244 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 308 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7700 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận